TV& VIDEO

tự chủ hoàn toàn

Tự chủ hoàn toàn, nhiều trường đại học lo ngay ngáy

Tự chủ hoàn toàn, nhiều trường đại học lo ngay ngáy

VTV.vn - Trước khi tiến tới tự chủ hoàn toàn, nhiều sinh viên cũng như các trường đại học, cao đẳng không tránh khỏi lo lắng, bởi tự chủ tài chính, nghĩa là học phí sẽ tăng.