TV& VIDEO

tự chủ tuyển sinh

Tự chủ tuyển sinh: Xu hướng phát triển tất yếu

Tự chủ tuyển sinh: Xu hướng phát triển tất yếu

VTV.vn - Việc hình thành các nhóm trường xét tuyển chung là một trong những bước đi trong lộ trình tự chủ tuyển sinh của các trường đại học.