TV& VIDEO

từ chức

Lãnh đạo Kobe Steel từ chức

Lãnh đạo Kobe Steel từ chức

VTV.vn - Giám đốc điều hành công ty này, ông Kawasaki cùng Phó Giám đốc phụ trách mảng kinh doanh nhôm và đồng - Kaneko sẽ từ chức.