TV& VIDEO

tự do thương mại

Hội nghị thượng đỉnh Mercosur thúc đẩy tự do thương mại

Hội nghị thượng đỉnh Mercosur thúc đẩy tự do thương mại

VTV.vn - Hội nghị thượng đỉnh Mercosur lần này sẽ tập trung thảo luận việc thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh châu Âu (EU).