TV& VIDEO

tự do thương mại

CPTPP được ký kết - Thuận lợi và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam

CPTPP được ký kết - Thuận lợi và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam

VTV.vn - Cắt giảm thuế quan; tăng cường tự do thương mại; thu hút vốn ngoại là những thuận lợi có thể thấy rõ nhưng DN Việt cũng còn nhiều thách thức sau khi CPTPP được ký kết.