TV& VIDEO

Tứ giác Long Xuyên

Ghé thăm làng nặn cà ràng ông Táo ở Kiên Giang

Ghé thăm làng nặn cà ràng ông Táo ở Kiên Giang

VTV.vn - Ngày nay, những bếp củi tỏa khói lam chiều đã thưa dần thế nhưng, ở vùng quê khu vực Tứ giác Long Xuyên, Kiên Giang vẫn còn nghề truyền thống nặn cà ràng (lò đất).