TV& VIDEO

tự hào dân tộc

Đà Nẵng sử dụng tài liệu giảng dạy về Hoàng Sa từ năm học tới

Đà Nẵng sử dụng tài liệu giảng dạy về Hoàng Sa từ năm học tới

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn tài liệu giảng dạy về quần đảo Hoàng Sa trong trường học của Thành phố từ năm học 2014-2015.