tự học

Cụ ông 89 tuổi tại Mỹ nhận bằng tốt nghiệp trung học

Cụ ông 89 tuổi tại Mỹ nhận bằng tốt nghiệp trung học

Điều đặc biệt, cụ John P.Kupchella - 89 tuổi là một cựu chiến binh từ thời chiến tranh thế giới thứ II.