TV& VIDEO

tu nghiệp sinh tại Nhật Bản

Nhật Bản tuyển dụng lao động phổ thông nước ngoài

Nhật Bản tuyển dụng lao động phổ thông nước ngoài

VTV.vn - Tại Nhật Bản, tình trạng lão hóa và thiếu lao động trẻ đang thúc đẩy nhiều công ty tiếp nhận các tu nghiệp sinh từ nước ngoài lao động ngắn hạn, vừa học vừa làm.