tư thế ngủ

Tư thế ngủ nào có lợi cho sức khỏe nhất?

Tư thế ngủ nào có lợi cho sức khỏe nhất?

VTV.vn - Ngủ như thế nào mới có lợi cho sức khỏe? Thực ra, không có tư thế ngủ nào được đánh giá là tốt nhất cho sức khỏe, kiểu nào cũng có mặt lợi và mặt hại.