TV& VIDEO

tự truyện

Chống tham nhũng dựa vào sức dân

Chống tham nhũng dựa vào sức dân

VTV.vn - Dựa vào sức mạnh của đồng đội, của nhân dân để tự bảo vệ mình trong cuộc chiến chống tham nhũng.