TV& VIDEO

tự tử

Báo động tình trạng hẹn nhau tự tử qua mạng xã hội

Báo động tình trạng hẹn nhau tự tử qua mạng xã hội

VTV.vn - Mạng xã hội là nơi dễ nhất để những con người cùng hoàn cảnh và tình trạng tâm lý gặp gỡ nhau, từ đó có những hành động tiêu cực, thậm chí là tự tử.