tư tưởng chính trị

Phòng ngừa suy thoái trong lực lượng Công an

Phòng ngừa suy thoái trong lực lượng Công an

Ngành Công an đang quyết tâm thực hiện các giải pháp để tiếp tục siết chặt kỷ luật, chủ động phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức.