TV& VIDEO

tư vấn hướng nghiệp

Bình Dương: 30.000 chỉ tiêu giáo dục nghề nghiệp năm 2017

Bình Dương: 30.000 chỉ tiêu giáo dục nghề nghiệp năm 2017

VTV.vn - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, trong năm 2017 chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh là 30.000 học viên.