TV& VIDEO

tư vấn xét tuyển

Gần 80 trường ĐH, CĐ tham gia Ngày hội Tư vấn xét tuyển 2017 tại Hà Nội

Gần 80 trường ĐH, CĐ tham gia Ngày hội Tư vấn xét tuyển 2017 tại Hà Nội

VTV.vn - Ngày hội Tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng 2017 khu vực phía Bắc được tổ chức tại trường đại học Bách Khoa Hà Nội.