TV& VIDEO

tử vong do đuối nước

Nguy cơ trẻ đuối nước trong mùa lũ ở Đồng Tháp

Nguy cơ trẻ đuối nước trong mùa lũ ở Đồng Tháp

VTV.vn - Tại tỉnh Đồng Tháp, nhiều trẻ em theo cha mẹ ra đồng đánh bắt mỗi ngày hoặc tụ tập chơi đùa bên cạnh dòng sông, kéo theo nguy cơ về đuối nước.