TV& VIDEO

tuần lễ cấp cao apec

Tài chính cho phát triển nông nghiệp, nông thôn - Mối quan tâm lớn của nhiều nền kinh tế APEC

Tài chính cho phát triển nông nghiệp, nông thôn - Mối quan tâm lớn của nhiều nền kinh tế APEC

VTV.vn - "Tài chính cho phát triển nông nghiệp, nông thôn" là một trong các nội dung hợp tác ưu tiên, trong khuôn khổ tiến trình hợp tác Bộ trưởng Tài chính của Năm APEC 2017.