Tuần lễ vàng

Không khí ngày nghỉ lễ tại Trung Quốc và Nhật Bản

Không khí ngày nghỉ lễ tại Trung Quốc và Nhật Bản

VTV.vn - Tại Trung Quốc và Nhật Bản, không khí nghỉ lễ dài ngày đang bao trùm tại hai quốc gia này.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive