Tuần lễ vàng

Du lịch Trung Quốc hốt bạc trong Tuần lễ vàng

Du lịch Trung Quốc hốt bạc trong Tuần lễ vàng

VTV.vn - Trong 8 ngày nghỉ của Tuần lễ vàng là mùa làm ăn lớn nhất nhì trong năm của các ngành dịch vụ như thương mại, du lịch tại Trung Quốc.