TV& VIDEO

Tuần phim Việt Nam

Tuần phim Việt Nam tại Tây Ban Nha

Tuần phim Việt Nam tại Tây Ban Nha

VTV.vn - Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tây Ban Nha.