TV& VIDEO

túi chườm

Giữ sức khỏe người cao tuổi khi trời lạnh

Giữ sức khỏe người cao tuổi khi trời lạnh

 Vào thời điểm khí hậu lạnh buốt ở miền Bắc như hiện nay cần có những biện pháp tích cực nhằm giữ sức khoẻ và đề phòng tai biến rất dễ xảy ra ở người cao tuổi.