TV& VIDEO

Tunisia

Tunisia ban bố lệnh giới nghiêm trên cả nước

Tunisia ban bố lệnh giới nghiêm trên cả nước

VTV.vn - Tunisia đã ban bố lệnh giới nghiêm trên cả nước sau 4 ngày xảy ra biểu tình và bạo loạn liên quan tới vấn đề việc làm và các điều kiện kinh tế.