TV& VIDEO

Tuổi lao động

Người già ở Mỹ chênh lệch thu nhập nghiêm trọng

Người già ở Mỹ chênh lệch thu nhập nghiêm trọng

VTV.vn - Mỹ là một trong những nước phát triển có tình trạng bất bình đẳng thu nhập giữa những người cao tuổi ở mức nghiêm trọng nhất.