TV& VIDEO

Tuổi nghỉ hưu

90% người lao động không muốn tăng tuổi nghỉ hưu

90% người lao động không muốn tăng tuổi nghỉ hưu

VTV.vn - Sau khảo sát với khoảng 5.000 người lao động, Viện Công nhân và Công đoàn cho biết, 90% người lao động không muốn tăng tuổi nghỉ hưu.