Tuổi nghỉ hưu

Bà Chích "ve chai"

Bà Chích "ve chai"

VTV.vn - Những gì mà bà Chích đang làm chỉ với một mục đích duy nhất là có thêm tiền dành cho con em trong các gia đình nghèo khó, được học đến nơi đến chốn.