TV& VIDEO

Tuổi nghỉ hưu

Thúc đẩy thị trường lao động cho người cao tuổi

Thúc đẩy thị trường lao động cho người cao tuổi

VTV.vn - Với những người cao tuổi đã nghỉ hưu sau hàng chục năm lao động, thời gian nghỉ hưu là quý giá nhưng tuổi già có lẽ ý nghĩa hơn và ít bệnh tật hơn nếu họ còn lao động.