TV& VIDEO

tuổi trẻ Thủ đô

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 khẳng định nhiệt huyết tuổi trẻ Thủ đô

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 khẳng định nhiệt huyết tuổi trẻ Thủ đô

VTV.vn - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 chính là lúc hàng ngàn bạn trẻ Thủ đô khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, chung tay góp sức xây dựng quê hương đất nước.