TV& VIDEO

Tuổi trung niên

Anh cảnh báo tình trạng người tuổi trung niên "thụ động"

Anh cảnh báo tình trạng người tuổi trung niên "thụ động"

VTV.vn - 41% người trung niên ở Anh rất thụ động khi không thể dành ra 10 phút đị bộ thể thao mỗi tháng.