TV& VIDEO

tuổi vị thành niên

Nhật Bản xem xét giảm tuổi vị thành niên từ 20 xuống 18

Nhật Bản xem xét giảm tuổi vị thành niên từ 20 xuống 18

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đang xem xét giảm tuổi vị thành niên từ 20 xuống 18 đối với thanh niên nước này.