TV& VIDEO

tượng sáp

Quá trình làm nên tượng sáp ở Bảo tàng tượng sáp nghệ sĩ

Quá trình làm nên tượng sáp ở Bảo tàng tượng sáp nghệ sĩ

VTV.vn - Người nghệ nhân luôn phải kỹ lưỡng kiểm tra từ 5 - 10 lần mỗi tượng, đo đạc hàng trăm chỉ số cơ thể người tạc tượng hay sẵn sàng phá bỏ tượng chưa đạt yêu cầu.