TV& VIDEO

tuồng Việt Nam

Đạo diễn người Singapore "biến hóa" Tuồng Việt Nam

Đạo diễn người Singapore "biến hóa" Tuồng Việt Nam

VTV.vn - Hãy cùng đột nhập vào một buổi tập vở diễn Dưới bóng đa huyền thoại cùng đạo diễn tài năng người Singapore, Chua Soo Pong qua video dưới đây!