TV& VIDEO

tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Bổ sung, cắm mới hơn 1.000 cột mốc và cọc dấu biên giới Việt Nam - Lào

Bổ sung, cắm mới hơn 1.000 cột mốc và cọc dấu biên giới Việt Nam - Lào

VTV.vn - Đường biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào đã được bổ sung và cắm mới 1.002 cột mốc và cọc dấu, tăng gấp 4,5 lần so với trước đây với 199 cột mốc.