TV& VIDEO

tuyển công chức

Xét tuyển công chức: Bằng cấp tốt liệu đã đủ?

Xét tuyển công chức: Bằng cấp tốt liệu đã đủ?

VTV.vn - 30/63 ứng viên không phải xét tuyển công chức tại Hà Nội đã không vượt qua kỳ sát hạch. Không ít người có bằng cấp tốt nhưng trên thực tế chưa chắc đã làm việc tốt.