TV& VIDEO

tuyển dụng

Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình (TVAd) tuyển dụng nhiều vị trí việc làm

Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình (TVAd) tuyển dụng nhiều vị trí việc làm

VTV.vn - Đến hết ngày 1/12/2017, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình (TVAd) của Đài Truyền hình Việt Nam sẽ nhận hồ sơ tuyển dụng cho hàng loạt vị trí việc làm.