TV& VIDEO

tuyến đường sắt đô thị

EIB cung cấp gần 3.900 tỷ đồng xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 3 tại Hà Nội

EIB cung cấp gần 3.900 tỷ đồng xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 3 tại Hà Nội

VTV.vn - EIB sẽ cung cấp 143 triệu Euro (gần 3.900 tỷ đồng) cho việc xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 3 tại Hà Nội và việc mua sắm tàu điện mới cho tuyến này.