TV& VIDEO

tuyên dương

Tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017

Tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017

VTV.vn - Sáng 10/6, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017.