TV& VIDEO

Tuyển sinh đầu cấp

Năm 2018, thí sinh vẫn được cộng điểm thi nghề

Năm 2018, thí sinh vẫn được cộng điểm thi nghề

VTV.vn - Thông tư mới được Bộ GD&ĐT ban hành sửa đổi một số điểm quan trọng, tác động đến việc tuyển sinh đầu cấp của các trường, đặc biệt ở các thành phố lớn.