TV& VIDEO

Tuyển sinh đầu cấp

Từ năm 2018, bỏ cộng điểm khuyến khích vào lớp 10

Từ năm 2018, bỏ cộng điểm khuyến khích vào lớp 10

VTV.vn - Từ năm 2018, quy định bỏ cộng điểm khuyến khích trong tuyển sinh vào lớp 10 sẽ được áp dụng.