TV& VIDEO

tuyển sinh lớp 6

Tuyển sinh lớp 6: Sẽ không còn điểm "nóng"

Tuyển sinh lớp 6: Sẽ không còn điểm "nóng"

VTV.vn - Một trong những nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng của Dự thảo số điều Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT là phương thức tuyển sinh vào lớp 6.