TV& VIDEO

tuyển sinh vào lớp 6

Hôm nay, bắt đầu tuyển sinh trực tuyến lớp 6 tại Hà Nội

Hôm nay, bắt đầu tuyển sinh trực tuyến lớp 6 tại Hà Nội

VTV.vn - Từ hôm nay (24/6), thành phố Hà Nội sẽ triển khai đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2016 - 2017.