TV& VIDEO

tuyển sinh vào lớp 6

Đề xuất việc tuyển sinh lớp 6 bằng đánh giá năng lực

Đề xuất việc tuyển sinh lớp 6 bằng đánh giá năng lực

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.