TV& VIDEO

tuyên truyền

Tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc

Tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc

VTV.vn - Sáng 18/1, Ban Tuyên giáo TƯ tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc 2016, triển khai nhiệm vụ 2017.