TV& VIDEO

tuyến vận tải cố định

Hà Nội sẽ công khai biểu đồ từng bến xe, nốt xe

Hà Nội sẽ công khai biểu đồ từng bến xe, nốt xe

VTV.vn - Sở GTVT Hà Nội sẽ công khai biểu đồ, quy hoạch chi tiết từng bến xe, nốt xe của mạng lưới tuyến vận tải cố định trước ngày 30/11.