TV& VIDEO

tuyến xe buýt

Lần đầu tiên mở tuyến xe buýt Nha Trang - Tuy Hòa

Lần đầu tiên mở tuyến xe buýt Nha Trang - Tuy Hòa

VTV.vn - Kể từ ngày 28/1/2018, người dân đi lại giữa Nha Trang (Khánh Hòa) và Tuy Hòa (Phú Yên) có thêm một phương tiện đi lại mới đó là xe buýt.