TVB

Dàn sao phim Thâm cung nội chiến sau một thập niên

Dàn sao phim Thâm cung nội chiến sau một thập niên

VTV.vn - Lê Tư, Xa Thi Mạn, Lâm Bảo Di không còn làm việc cho TVB, Trần Hào vẫn trụ ở Đài và tiếp tục tham gia nhiều phim truyền hình.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive