TV& VIDEO

tỷ giá

Tỷ giá trung tâm của NHNN tăng gần 1,4%

Tỷ giá trung tâm của NHNN tăng gần 1,4%

VTV.vn - Dù điều chỉnh giảm xuống còn 22.467 đồng/USD trong ngày 10/10, nhưng tính chung cả tháng, tỷ giá điều hành của Ngân hàng Nhà nước vẫn tăng tổng cộng 40 đồng.