TV& VIDEO

tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Trung Quốc ồ ạt bơm tiền vào đúng thời điểm nhạy cảm?

Trung Quốc ồ ạt bơm tiền vào đúng thời điểm nhạy cảm?

VTV.vn- Nhiều người cho rằng việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ồ ạt bơm tiền là để thay thế việc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc.