tỷ lệ hộ nghèo

Việt Nam chính thức nâng mức chuẩn nghèo

Việt Nam chính thức nâng mức chuẩn nghèo

VTV.vn - Mức chuẩn nghèo mới là là người có thu nhập 700.000 đồng/người/tháng ở nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở thành thị.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive