TV& VIDEO

tỷ lệ hộ nghèo

Sóc Trăng hỗ trợ nhà và đất ở cho hộ Khmer nghèo

Sóc Trăng hỗ trợ nhà và đất ở cho hộ Khmer nghèo

VTV.vn - Tỉnh Sóc Trăng đã triển khai đạt hiệu quả cao nhiều chương trình dự án, nổi bật nhất là việc hỗ trợ nhà ở, đất ở tái định cư cho hộ dân thuộc diện nghèo và cận nghèo.