TV& VIDEO

tỷ lệ lạm phát

Lạm phát tại Anh cao nhất trong 4 năm

Lạm phát tại Anh cao nhất trong 4 năm

VTV.vn - Tỷ lệ lạm phát tháng 5/2017 của Anh đã tăng 2,9%. Đây là mức tăng cao nhất trong 4 năm qua.