tỷ lệ nợ xấu

Nợ xấu chiếm 2,18% tổng dư nợ tín dụng

Nợ xấu chiếm 2,18% tổng dư nợ tín dụng

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước cho biết đến cuối tháng 3 tỷ lệ nợ xấu nội bảng chiếm 2,18% tổng dư nợ tín dụng.