TV& VIDEO

tỷ lệ nội địa hóa

Kiểm soát việc nhập khẩu ô tô trong khối ASEAN về Việt Nam

Kiểm soát việc nhập khẩu ô tô trong khối ASEAN về Việt Nam

VTV.vn - Theo quy định mới, để nhập khẩu ô tô về Việt Nam và hưởng mức thuế ưu đãi nhập khẩu 0%, chỉ có các dòng ô tô đạt tỷ lệ nội địa hóa 40% trong ASEAN mới nhận được ưu đãi này