TV& VIDEO

tỷ lệ nội địa hóa

Nhiều chính sách liên quan đến ô tô bắt đầu có hiệu lực

Nhiều chính sách liên quan đến ô tô bắt đầu có hiệu lực

VTV.vn - Kể từ ngày 1/1/2018, nhiều chính sách liên quan đến lĩnh vực ô tô có hiệu lực, tác động không nhỏ đến thị trường ô tô trong nước cũng như doanh nghiệp và người dân.