TV& VIDEO

tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Vinamilk được nới room 100%

Vinamilk được nới room 100%

VTV.vn - Ngày 20/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn xác nhận không giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Vinamilk.