TV& VIDEO

U Minh Hạ

Phát hiện mật ong nuôi giả mật ong U Minh hạ

Phát hiện mật ong nuôi giả mật ong U Minh hạ

VTV.vn - Thời gian qua, trên thị trường đã phát hiện mật ong giả thương hiệu mật ong U Minh Hạ.