TV& VIDEO

U Minh Thượng

Cặp lá yêu thương: Bức tranh của Ngọc

Cặp lá yêu thương: Bức tranh của Ngọc

VTV.vn - Câu chuyện của Cặp lá yêu thương ngày 9/9 là về em Lê Kim Ngọc ở xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.