TV& VIDEO

ù tai

Chuẩn bị tốt cho chuyến bay cùng trẻ nhỏ

Chuẩn bị tốt cho chuyến bay cùng trẻ nhỏ

 Nên cho trẻ uống nước/sữa khi máy bay cất/hạ cánh. Hành động này sẽ làm cân bằng áp suất không khí, tránh việc trẻ ù tai mà khóc.