TV& VIDEO

UAE

Đức: Tranh cãi ngoại giao vùng Vịnh là cơ hội chống tài trợ khủng bố

Đức: Tranh cãi ngoại giao vùng Vịnh là cơ hội chống tài trợ khủng bố

VTV.vn - Ngày 4/7, Ngoại trưởng Đức cho rằng, cuộc tranh cãi ngoại giao vùng Vịnh tạo cơ hội cho toàn bộ khu vực này cùng nhau thúc đẩy cuộc chiến chống hoạt động tài trợ khủng bố.