TV& VIDEO

UAE

UAE tiến tới xã hội không khói thuốc

UAE tiến tới xã hội không khói thuốc

VTV.vn - Cùng với tăng thuế thuốc lá, UAE đang hướng đến loại bỏ khu vực được hút thuốc tại toàn bộ các điểm công cộng để thực hiện 100% không gian công cộng không khói thuốc.